برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی

تامین تجهیزات و لوازم نمایشگاهی

برگزاری تورهای تخصصی نمایشگاهی خارج ازکشور

برگزاری همایش های تخصصی

مشاوره،طراحی و اجرای فضاهای نمایشگاهی

غرفه آرایی و دکوراسیون

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

khazar Eurasia Exhibition & Trade Company

khazar Eurasia Exhibition & Trade Company khazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Company

More ...

Exhibition services

Contact Us

khazar Eurasia Exhibition & Trade Company

Address: Iran, Tehran, Seyyed Khandan Bridge,

Arasbaran St, No 7, Third floor

Phone:

+98 21 22863787

+98 21 22863788

Fax:

+98 21 22863788