Monday, January 22, 2018  
 

خبر

News

تور تخصصی بازدید از نمایشگاه گل و گیاه هلند2016

 دو نمایشگاه IFTF و FloraHolland که در زمینه گل و گیاه برگزار می شود بیش از 1000 شرکت تولیدکننده وصادر کننده از کشورهای مختلف جهان، تولیدات و خدمات خود را در زمینه انواع گل و گیاه، بذر، پیاز، گیاهچه، مواد و لوازم مصرفی صنعت گل و گیاه به معرض نمایش خواهند گذاشت، علاوه بر نمایشگاه، بازدیدازسایرمراکز تخصصی، تولیدی و ابزارآلات نیزبرنامه ریزی شده است.خزر اوراسیا در راستای فعالیتهای تخصصی در زمینه کشاورزی، باغبانی و فضای سبز با همکاری شرکت بین المللی HPP هلند و آژانسهای معتبر مسافرتی اقدام به برگزاری بازدید تخصصی در این زمینه نموده است 

12/4/2016 12:54:36 PM