Monday, January 22, 2018  
 

خبر

News

رویدادهای گل و گیاه

جهت اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای نمایشگاهی و تورهای تخصصی در عرصه ی گل و گیاه و باغبانی و کشاورزی کانال زیر از سوی شرکت خزراوراسیا پیش بینی شده که علاقمندان میتوانند در آن عضو شوند.
telegram.me/KhazarEurasiaFlowerEvent

8/10/2016 11:38:05 AM